Слідкуй за нами:
Довідкова аптек:

КОМПАНІЯ «ФІТОСВІТ» — перший в Україні сертифікований виробник органічної лікарської рослинної сировини

Головна Новини КОМПАНІЯ «ФІТОСВІТ» — перший в Україні сертифікований виробник органічної лікарської рослинної сировини
Дата публікації: 25.06.2014
396

titulka_На сьогодні компанія ФІТОСВІТ ЛТД є першим і єдиним сертифікованим виробником лікарської рослинної сировини. Продукція компанії ФІТОСВІТ ЛТД виготовляється під ТМ «Золота лінія здоров’я» є органічною.

Мережа аптек КОНЕКС — ексклюзивний дистриб’ютор органічних фіточаїв ТМ «Золота лінія здоров’я» на Україні.

ТОВ ФІТОСВІТ ЛТД єдиний, серед інших виробників, вирощує сировину на 1000га екологічно чистих земель Вінницької області, з яких 300га сертифіковані Інститутом екологічного маркетингу Швейцарії. Поля підприємства віддалені від доріг та промислових об’єктів, вони знаходяться в екологічно чистих зонах с. Калнишівка Тиврівського та с. Майдан Вінницького районів.

Представники української сертифікаційної компанії «Органік стандарт» щороку інспектують вирощування сільськогосподарських культур компанією ФІТОСВІТ ЛТД (поля, приміщення, документи, технології вирощування сировини на полях, умови її сушки та зберігання).

Згідно звіту перевірки Інститутом екологічного маркетингу Швейцарії, прийнято рішення щодо видачі сертифікату органіки компанії ФІТОСВІТ. Щоб отримати цей статус, компанія ФІТОСВІТ пройшла перехідний період, тривалістю до трьох років, протягом якого угіддя доглядали без застосування хімії. Таких правил компанія дотримується і тепер.

Варто знати, що органічні продукти – це продукція сільського господарства та харчової промисловості, що виготовлена відповідно до затверджених правил, які передбачають виключення використання пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, регуляторів росту, штучних харчових добавок, а також забороняють використання ГМО.

Ринок органічних продуктів набуває все більшої популярності. За даними соціологічних опитувань, 79% жителів України бажають, аби на їхньому столі була органічна продукція.Print

Компанія ФІТОСВІТ більшість своїх трав збирає вручну, лише для збору ромашки використовують міні-комбайн.

Якість продукції також знаходиться на високому рівні, оскільки з цією метою керівництво компанії створило власну акредитовану лабораторію.

Компанія ФІТОСВІТ може стверджувати, що контролює якість від першого паростка рослини до кінцевого продукту.

Найменування асортименту компанії ФІТОСВІТ представлені таким чином, щоб максимально задовольнити різноманітні смаки споживача. Для різних категорій населення монотрави представлені в різному пакуванні. Картонні упаковки забезпечують зручність довготривалого зберігання продукції та легкість транспортування. Також продукція з моносировини представлена у фільтр-пакетах, що надає можливість турботи про здоров’я як вдома так і на роботі.

На сьогодні органічними позиціями фіточаю є: квітки календули лікарської, ромашки, насіння льону, трава череди, листя м’яти, шавлії, подорожника, трава меліси, ехінацеї, кропиви собачої. Інші позиції дієтичних добавок фіточаїв також складаються з екологічно чистої сировини, що закуповується власною заготівельною бригадою.

Компанія ФІТОСВІТ спеціалізується на виготовленні  трав’яних зборів з лікарських трав. Усі складові кожного збору поєднанні з дотриманням основних правил фітотерапії. Кількість складових не перевищує шести інгредієнтів. Використовуються лише трави характерні для нашої країни, адже як до будь-якої нової страви організм людини повинен звикнути, так і до трав вирощених в інших кліматичних умовах необхідне пристосування організму.

Тому бажано, щоб складники трав’яних зборів були для Вас знайомими. Оптимальною кількістю компонентів збору вважається 4-5-6 видів трав, з яких 1-2 рослини діють на основну причину захворювання, 1-2 впливають на усунення супутніх симптомів, і 1-2 компоненти для коригування смаку та загального зміцнення організму.

365Компанія виготовляє наступні види трав’яних зборів:

від застуди – найбільш актуальний у холодні місяці, складається з липи, бузини, календули та ромашки. Дуже смачний навіть для щоденного вживання.

шлунковий – для лікування та профілактики шлунково-кишкових захворювань. До його складу входять: кора крушини, листя кропиви дводомної, листя м’яти перцевої, кореневище аїру, кореневище з коріння валеріани лікарської.

печінковий – для покращення функціонального стану печінки. Складається з трави споришу, стовпчиків з приймочками кукурудзи звичайної та трави деревію звичайного.

для підвищення лактації – фіточай для покращення функції виділення молока у годуючих матерів та збагачення організму вітамінами. Складається з плодів кропу запашного, анісу, трави буркуна лікарського, кропиви дводомної.

для схуднення – сечогінний, очищує організм від екзо- та ендогенних токсичних речовин, заспокійливий та зменшуючий апетит фіточай. До складу входять: листя берези повислої, корінь петрушки, стовпчики з приймочками кукурудзи звичайної, корінь солодки, листя м’яти перцевої, трави хвоща польового, квітки липи та кореневище з коренями валеріани лікарської.

послаблюючий – має послаблюючу дію та нормалізує функції шлунково-кишкового тракту, складається з кори крушини ламкої, листя кропиви дводомної та трави деревію звичайного.

заспокійливий – має заспокійливу, нормалізуючу дію на організм, складається з м’яти, меліси, кореня валеріани та хмелю.

Фіточаї ТМ «Золота лінія здоров’я» можна знайти в аптеках, фітоаптеках, фітоцентрах, органічних магазинах та аптечних мережах на всій території Україні.

Якість, користь та безпечність продукції гарантують сертифікаційний орган та виробник.

Зміцнюйте своє здоров’я та підтримуйте імунітет разом з органічними чаями від компанії ФІТОСВІТ!

titulka_На сегодняшний день компания «Фитосвит ЛТД» является первым и единственным сертифицированным производителем лекарственного растительного сырья. Продукция компании «Фитосвит ЛТД» производится под ТМ «Золотая линия здоровья» и является органической.

Сеть аптек «Конекс» — эксклюзивный дистрибьютор органических фиточаев ТМ «Золотая линия здоровья» на Украине.

ООО «Фитосвит ЛТД» единственный, среди других производителей, сам выращивает сырье на 1000га экологически чистой почве Винницкой области, из которых 300га сертифицированы Институтом экологического маркетинга Швейцарии. Поля предприятия удаленны от дорог и промышленных объектов, они находятся в экологически чистых зонах с. Калныишовка Тывровского и с. Майдан Винницкого районов.

Представители украинской сертификационной компании «Органик стандарт» ежегодно проверяют выращивания сельскохозяйственных культур компанией «Фитосвит ЛТД» (поля, помещения, документы, технологии выращивания сырья на полях, условия ее сушки и хранения).

Согласно отчету проверки Институтом экологического маркетинга Швейцарии, принято решение о выдаче сертификата органики компании «Фитосвит». Чтобы получить данный статус, компания прошла переходный период продолжительностью до трех лет, в течение которого угодья ухаживали без применения химии. Таких правил компания придерживается до сих пор.

Стоит знать, что органические продукты — это продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, которая изготовлена ​​в соответствии с утвержденными правилами, которые предусматривают исключение использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также запрещают использование ГМО.

Рынок органических продуктов приобретает все большую популярность. По данным социологических опросов, 79% жителей Украины желают, чтобы на их столе была органическая продукция.Print

Компания «Фитосвит ЛТД» большинство своих трав собирает вручную, только для сбора ромашки используют мини-комбайн.

Качество продукции также находится на высоком уровне, поскольку с этой целью руководство компании создало собственную аккредитованную лабораторию.

Компания «Фитосвит ЛТД» практически единственная компания на территории Украины, которая может гарантировать контроль качества от первого ростка растения до конечного продукта.

Наименование ассортимента компании «Фитосвит ЛТД» представлены таким образом, чтобы максимально удовлетворить разнообразные вкусы потребителя. Для различных категорий населения, с разными предпочтениями, монотравы представлены в разной упаковке. Картонные упаковки обеспечивают удобство долговременного хранения продукции и легкость транспортировки. Также продукция из моносырья представлена ​​в фильтр-пакетах, что позволяет заботиться о здоровье как дома так и на работе.

На сегодня органическими позициями фиточая являются: цветы календулы лекарственной, ромашки, семена льна, трава череды, листьев мяты, шалфея, подорожника, трава мелиссы, эхинацеи, пустырника. Другие позиции диетических добавок фиточаев также состоят из экологически чистого сырья, закупаемого собственной заготовительной бригадой компании.

Компания «Фитосвит ЛТД» специализируется на изготовлении травяных сборов из лекарственных трав. Все составляющие каждого сбора сочетаются с соблюдением основных правил фитотерапии. Количество составляющих не превышает шести ингредиентов. Используются только травы характерные для нашей страны, ведь как к любому новому блюду организм человека должен привыкнуть, так и к травам выращенных в других климатических условиях необходимо приспособление организма.

Поэтому желательно, чтобы компоненты травяных сборов были для Вас знакомыми. Оптимальным количеством компонентов сбора считается 4-5-6 видов трав, из которых 1-2 растения действуют на основную причину заболевания, 1-2 влияют на устранение сопутствующих симптомов, и 1-2 компоненты для корректировки вкуса и общего укрепления организма.

365На сегодняшний день компания производит следующие виды травяных сборов:

от простуды — наиболее актуален в холодные месяцы, состоит из липы, бузины, календулы и ромашки. Очень вкусный даже для ежедневного употребления.

желудочно -кишечный —  для лечения и профилактики желудочно-кишечных заболеваний, в его состав входят: кора крушины, листья крапивы двудомной, листья мяты перечной, корневище аира, корни валерианы лекарственной.

печеночный — для улучшения функционального состояния печени. Состоит из травы горца птичьего (спорыша), столбиков с рыльцами кукурузы обыкновенной и травы тысячелистника обыкновенного.

для повышения лактации — фиточай для улучшения функции выделение молока у кормящих матерей, нормализации капиллярной резистентности и обогащения организма витаминами. Состоит из плодов укропа душистого, аниса, травы донника лекарственного, крапивы двудомной.

для похудения — мочегонное, очищает организм от экзо- и эндогенных токсических веществ, успокаивает и уменьшает аппетит. В состав входят: листья березы, корень петрушки, рыльца кукурузы обыкновенной, корень солодки, листья мяты перечной, травы хвоща полевого, цветки липы и корень валерианы лекарственной.

слабительное — обладает слабительным действием и нормализует функции желудочно-кишечного тракта, состоит из коры крушины ломкой, листья крапивы двудомной и травы тысячелистника обыкновенного.

успокаивающий — обладает нормализующим действием на организм, состоит из мяты, мелиссы, корня валерианы и хмеля.

Фиточаи ТМ «Золотая линия здоровья» можно найти в аптеках, фитоаптеках, фитоцентрах, органических магазинах и аптечных сетях по всей территории Украины.

Качество, пользу и безопасность продукции гарантируют сертификационный орган и производитель.

Укрепляйте свое здоровье и поддерживайте иммунитет на протяжении года вместе с органическими чаями от компании «Фитосвит ЛТД»!

Останні новини

Ювілейна аптека Конекс!

10.04.2024 відкрито чергову аптеку Конекс, яка стала ювілейною (200-ю)! Це особливий момент для нас, який свідчить ...

Детальніше...
Аптека Конекс відтепер і у Нетішині!

Привіт! Раді повідомити, що 14.02.2024 відкрилась нова аптека мережі адрес здоров’я Конекс у м.Нетішин ...

Детальніше...
Урааа! Тепер ми в Києві!

Привіт! Раді повідомити про відкриття нашої першої аптеки у Києві! Вона знаходиться за адресою Берестейський ...

Детальніше...
Аптека Конекс №26 у Вінниці тепер працює цілодобово

З 01.12.2023 року аптека Конекс №26 у Вінниці тепер працює цілодобово та без перерв! Аптека знаходиться за адресою ...

Детальніше...
Усі новини