Слідкуй за нами:
Довідкова аптек:

Дисконтна програма

Головна Дисконтна програма

ПРАВИЛА УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ

В МЕРЕЖІ АПТЕК «Конекс»

Ці правила участі у програмі лояльності в мережі аптек «КОНЕКС», (далі — «Правила») встановлюють умови участі у програмі лояльності  (далі – «Програма»), визначаючи період її дії, територію, умови і порядок участі у Програмі лояльності.

Правила розроблені на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій», Податкового кодексу України інших законодавчих та нормативно-правових актів України.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Програма лояльності (далі – Програма) — це сукупність заходів, що здійснюється Організатором Програми та за результатами яких Учасник має право отримати знижку в порядку та на умовах, визначених цими Правилами. 

Організатор — підприємство, що володіє винятковими правами управління і розвитку Програми, якщо інше не передбачено цими Правилами участі в Програмі.

Учасник Програми (далі — Учасник) – фізична, дієздатна особа, суб’єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил та участь якого підтверджена Організатором відповідно до цих Правил.

Партнер Програми – суб’єкт господарювання, який на виконання умов цієї Програми нараховує знижку за здійснені Учасником покупки товарів в аптеках, які беруть участь в цій Програмі.

Аптека Програми (далі – Аптека) – аптека в якій Учасник може використати знижку за умовами цієї Програми.

Товар – товар реалізація якого здійснюється Організатором/Партнером програми і за придбанням якого, відповідно до умов цієї Програми, у Учасника виникає право на отримання знижки на умовах передбачених цією Програмою.

Сайт – інтернет-сайт за адресою https://www.konex.com.ua/, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка учасника в рамках Програми.

Анкета – реєстраційна форма, заповнення якої є заявою особи, що підтверджує бажання стати Учасником Програми, її згодою з усіма Правилами Програми й згодою на зберігання, обробку й використання Організатором будь-яких даних Учасника (як персональних, так і загальнодоступних), що знаходяться в Анкеті, на умовах даної Програми.

Персональні дані – сукупність відомостей про Учасника Програми, надані ним при заповненні анкети (або будь-яким іншим шляхом), що дозволяє ідентифікувати цього учасника в рамках ПЛ.

Картка Учасника (далі – Картка) – віртуальна картка з унікальним штрих-кодом, що засвідчує факт участі її утримувача у Програмі.

Зни́жка— тимчасове зменшення ціни товару, що реалізується покупцю. Знижка може бути як базовою, так і одноразовою. Знижки не мають готівкового (грошового) вираження та не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. Знижка не є товаром і не можуть бути придбані утримувачами карток або третіми особами.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дані Правила є частиною Анкети, яка заповнюється та підтверджується споживачем під час надання згоди стати Учасником програми у порядку передбаченими цими правилами. Учасник Програми ознайомлюється з Правилами, погоджується з ними, набуття повної або неповної цивільної дієздатності фізичної особи,  та з тим, що дані Правила є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

2.2. Програма діє на території України, крім тимчасово окупованих територій, що визначені чинним законодавством України, в мережі аптек «КОНЕКС».

2.3. Період проведення Програми – безстроково, при цьому Організатор Програми залишає за собою право змінювати строки дії Програми за умовами розміщення оновленої інформації в даних правилах. Організатор в односторонньому порядку на свій розсуд має право зупинити/припинити, змінити або тимчасово зупинити дію Програми.

2.4.Організатор може змінювати перелік аптек, що беруть участь у Програмі без додаткового попередження. Актуальний перелік аптек можна дізнатися на сайті Організатора.

2.5. Організатор не проводить персоніфікацію чи перевірку інформації наданої споживачем при реєстрації та підтверджує статус Учасника Програми за даними (інформацією), що надаються (вносяться) споживачем самостійно.

2.6. Організатор не є податковим агентом по відношенню до Учасника та не несе відповідальність за сплату Учасником податків та виконання зобов’язань, пов’язаних із участю у Програмі.

3. КАРТКА УЧАСНИКА ПРОГРАМИ

3.1. Споживач, який виявив бажання скористатися умовами Програми Організатора та стати її Учасником, має до здійснення покупки товару в аптеці, повідомити представнику Організатора свій номер мобільного телефону, за яким здійснюється реєстрація Учасника, а також код із чотирьох чисел, який буде надісланий Організатором з метою перевірки правильності наданих Споживачем даних.

3.1.1. Для набуття віртуальною Карткою стану, який дає можливість користуватися умовами  Програми Організатора, Учасник зобов’язаний здійснити активацію Картки. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунку в Програмі.

3.2. Активація віртуальної Картки – полягає у реєстрації Учасника у Програмі шляхом повідомлення номеру мобільного телефону та створення облікового запису одним із доступних способів:

—        реєстрація у аптеці Організатора.

3.3. Реєстрація  Учасника через заповнення його даних в систему буде активованою з дати надання працівнику аптеки Учасником номеру мобільного телефону та його успішної верифікації з використанням коду – підтвердження.

3.4. Учасник несе відповідальність за коректність даних зазначених при реєстрації. У разі, якщо Учасник надав некоректні дані, Організатор має право не активувати віртуальну Картку Учасника. Картка буде активована тільки після зазначення коректного номера мобільного телефону у найкоротший термін.  

3.5. Відмова Споживача від заповнення даних при реєстрації має наслідки у вигляді – відсутності реєстрації останнього як Учасника Програми.

3.6. Умовами даної Програми передбачено, що Споживач має право зареєструвати на своє ім’я лише одну віртуальну Картку. Зареєструвавши Картку Учасник надає Організаторові Програми право повідомляти останньому поштою, електронною поштою, телефоном та/або СМС та/або Viber інформацію, що стосується Програми та умов її виконання.

3.7. Реєстрація Споживачем декількох віртуальних Карток, без блокування попередньої картки за втратою, викраденням тощо, дійсною вважається та Картка, яка оформлена першою, а інші картки визнаються недійсними.

3.8. У випадку зміни номера мобільного телефону, останній зобов’язаний повідомити про це Організатора, одним із наступних способів: надіславши листа на юридичну адресу, електронну пошту Організатора, звернувшись за телефоном аптечної довідки мережі аптек «КОНЕКС».

3.9. Організатор Програми має право припинити участь у Програмі будь-якого її Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом блокування Картки та Рахунку, анулювання усіх Знижок  у випадках, якщо Учасник:

—  Надає Організатору Програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

—  Порушує умови цієї Програми й/або іншої угоди між Учасником і Організатором;

4. НАРАХУВАННЯ  ЗНИЖКИ

4.1.  Знижка надається у розмірі 2% покупки у аптеці  Організатора/Партнера, крім випадків, визначених у п.4.3.1. та 4.3.2. Нарахування знижки Організатором здійснюються в односторонньому порядку за умови наявності активної віртуальної Картки Учасника або наданні номеру мобільного телефону за яким зареєстрована віртуальна Картка в інформаційній системі Організатора, до фактичного розрахунку.

4.1.1. Знижка нараховується за покупку будь-яких Товарів, наявних в асортименті в аптеках Організатора/Партнера Програми, окрім Товарів, що підпадають під дію пункту  4.3.1. та 4.3.2.. цієї Програми.

4.2. Знижка  надається виключно на частину вартості Товару, оплачену готівковими або безготівковими коштами, в наступному порядку:

4.3.1. в розмірі 1% (один відсоток) від вартості придбаного Товару, на які передбачено державне регулювання цін.

4.3.2. в іншому розмірі при придбанні Товару або в інших випадках, що передбачено окремими умовами відповідної акції, спеціальних пропозицій тощо.

4.3.5. Організатор залишає за собою право змінювати умови програми лояльності.

4.4. Учасник Програми, що купує Товар в аптеці Організатора/Партнера Програми  на умовах програми «Доступні ліки» (сюди входять і + Інсуліни) отримує знижку передбачену умовами п.

5. СТРОК ДІЇ  ЗНИЖКИ

5.1. Строк дії знижки може змінюватись, за умови зміни умов ПЛ Організатором.

5.2. Строк дії знижки може бути припинений достроково у разі завершення Програми з ініціативи Організатора

6. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКА ПРОГРАМИ

6.1. Беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його номер телефону, що зазначені в Особистому кабінеті, новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Організатора.

6.2. Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними при реєстрації контактної інформації.

6.3. Правила Програми можуть бути змінені без попереднього повідомлення Учасників Програми. Актуальні правила Програми розміщуються, в т.ч. зміни до них, можуть доводитись до Учасників шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Організатора та в Аптеках, а також направлення інформації різними засобами комунікації –sms, електронними месенджерами тощо Учаснику. Організатор залишає за собою право на зміну умов Програми.

7. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

7.1. Інформація отримана Організатором від Споживача/Учасника під час реєстрації та безпосередньої участі у Програмі є його персональними даними. Збір, обробка та подальше поширення таких персональних даних здійснюється Організатором відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», умов цієї Програми та інших діючих нормативно-правових актів.

7.2. Персональні дані Учасника (прізвище, ім’я, по батькові, номер мобільного (стільникового) телефону, дата народження, та інші дані щодо Учасника) є конфіденційною інформацією. Надаючи Організатору персональні дані Учасника, або надаючи ці дані будь-яким іншим способом, Учасник висловлює свою однозначну згоду з правилами Програми і участю в ній.

7.3. Учасник Програми надає однозначну згоду на те, що всі дані, в тому числі персональні та дані про здійсненні Учасником покупки, можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Організатором й іншими уповноваженими Організатором третіми особами без обмеження за строком і територією, у тому числі й за межами України, з метою реалізації Програми, створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Учасникові рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.

7.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих правил Програми, і/або питань, що не врегульовані цими правилами, остаточне рішення приймає Організатор відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Відповідальність за якість товару Партнерів Організатор не несе. В разі виникнення спірних питань Учасник Програми звертається до Організатора Програми разом з фіскальним чеком, що підтверджує придбання товару саме в аптеках Організатора. Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.

8.2. Програма є довготерміновою.

8.3. Персоналу Організатора дозволяється брати участь у даній Програмі виключно для цілей особистого споживання Товарів.

8.4. Організатор не гарантує, що застосування  знижки у разі придбання Товарів через сторонні сервіси та не несе відповідальності у випадку не застосування знижки.